Pages

Ganesha Ashtottara Sata Namavali in Tamil

Ganesha Ashtottara Sata Namavali in Tamil
Ganesha Ashtottara Sata Namavali in Tamil
Ganesha Ashtottara Sata Namavali – Tamil Lyrics (Text)
Ganesha Ashtottara Sata Namavali – Tamil Script

ஓம் கஜானனாய னமஃ
ஓம் கணாத்யக்ஷாய னமஃ
ஓம் விக்னாராஜாய னமஃ
ஓம் வினாயகாய னமஃ
ஓம் த்த்வெமாதுராய னமஃ
ஓம் த்விமுகாய னமஃ
ஓம் ப்ரமுகாய னமஃ
ஓம் ஸுமுகாய னமஃ
ஓம் க்றுதினே னமஃ
ஓம் ஸுப்ரதீபாய னமஃ (10)
ஓம் ஸுக னிதயே னமஃ
ஓம் ஸுராத்யக்ஷாய னமஃ
ஓம் ஸுராரிக்னாய னமஃ
ஓம் மஹாகணபதயே னமஃ
ஓம் மான்யாய னமஃ
ஓம் மஹா காலாய னமஃ
ஓம் மஹா பலாய னமஃ
ஓம் ஹேரம்பாய னமஃ
ஓம் லம்ப ஜடராய னமஃ
ஓம் ஹ்ரஸ்வ க்ரீவாய னமஃ (20)
ஓம் மஹோதராய னமஃ
ஓம் மதோத்கடாய னமஃ
ஓம் மஹாவீராய னமஃ
ஓம் மம்த்ரிணே னமஃ
ஓம் மம்கள ஸ்வராய னமஃ
ஓம் ப்ரமதாய னமஃ
ஓம் ப்ரதமாய னமஃ
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய னமஃ
ஓம் விக்னகர்த்ரே னமஃ
ஓம் விக்னஹம்த்ரே னமஃ (30)
ஓம் விஶ்வ னேத்ரே னமஃ
ஓம் விராட்பதயே னமஃ
ஓம் ஶ்ரீபதயே னமஃ
ஓம் வாக்பதயே னமஃ
ஓம் ஶ்றும்காரிணே னமஃ
ஓம் அஶ்ரித வத்ஸலாய னமஃ
ஓம் ஶிவப்ரியாய னமஃ
ஓம் ஶீக்ரகாரிணே னமஃ
ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ
ஓம் பலாய னமஃ (40)
ஓம் பலோத்திதாய னமஃ
ஓம் பவாத்மஜாய னமஃ
ஓம் புராண புருஷாய னமஃ
ஓம் பூஷ்ணே னமஃ
ஓம் புஷ்கரோத்ஷிப்த வாரிணே னமஃ
ஓம் அக்ரகண்யாய னமஃ
ஓம் அக்ரபூஜ்யாய னமஃ
ஓம் அக்ரகாமினே னமஃ
ஓம் மம்த்ரக்றுதே னமஃ
ஓம் சாமீகர ப்ரபாய னமஃ (50)
ஓம் ஸர்வாய னமஃ
ஓம் ஸர்வோபாஸ்யாய னமஃ
ஓம் ஸர்வ கர்த்ரே னமஃ
ஓம் ஸர்வனேத்ரே னமஃ
ஓம் ஸர்வஸித்தி ப்ரதாய னமஃ
ஓம் ஸர்வ ஸித்தயே னமஃ
ஓம் பம்சஹஸ்தாய னமஃ
ஓம் பார்வதீனம்தனாய னமஃ
ஓம் ப்ரபவே னமஃ
ஓம் குமார குரவே னமஃ (60)
ஓம் அக்ஷோப்யாய னமஃ
ஓம் கும்ஜராஸுர பம்ஜனாய னமஃ
ஓம் ப்ரமோதாய னமஃ
ஓம் மோதகப்ரியாய னமஃ
ஓம் காம்திமதே னமஃ
ஓம் த்றுதிமதே னமஃ
ஓம் காமினே னமஃ
ஓம் கபித்தவன ப்ரியாய னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்மசாரிணே னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்மரூபிணே னமஃ (70)
ஓம் ப்ரஹ்மவித்யாதி தானபுவே னமஃ
ஓம் ஜிஷ்ணவே னமஃ
ஓம் விஷ்ணுப்ரியாய னமஃ
ஓம் பக்த ஜீவிதாய னமஃ
ஓம் ஜித மன்மதாய னமஃ
ஓம் ஐஶ்வர்ய காரணாய னமஃ
ஓம் ஜ்யாயஸே னமஃ
ஓம் யக்ஷகின்னெர ஸேவிதாய னமஃ
ஓம் கம்கா ஸுதாய னமஃ
ஓம் கணாதீஶாய னமஃ (80)
ஓம் கம்பீர னினதாய னமஃ
ஓம் வடவே னமஃ
ஓம் அபீஷ்ட வரதாயினே னமஃ
ஓம் ஜ்யோதிஷே னமஃ
ஓம் பக்த னிதயே னமஃ
ஓம் பாவ கம்யாய னமஃ
ஓம் மம்கள ப்ரதாய னமஃ
ஓம் அவ்வக்தாய னமஃ
ஓம் அப்ராக்றுத பராக்ரமாய னமஃ
ஓம் ஸத்ய தர்மிணே னமஃ (90)
ஓம் ஸகயே னமஃ
ஓம் ஸரஸாம்பு னிதயே னமஃ
ஓம் மஹேஶாய னமஃ
ஓம் திவ்யாம்காய னமஃ
ஓம் மணிகிம்கிணீ மேகாலாய னமஃ
ஓம் ஸமஸ்த தேவதா மூர்தயே னமஃ
ஓம் ஸஹிஷ்ணவே னமஃ
ஓம் ஸததோத்திதாய னமஃ
ஓம் விகாத காரிணே னமஃ
ஓம் விஶ்வக்த்றுஶே னமஃ (100)
ஓம் விஶ்வரக்ஷாக்றுதே னமஃ
ஓம் கள்யாண குரவே னமஃ
ஓம் உன்மத்த வேஷாய னமஃ
ஓம் அபராஜிதே னமஃ
ஓம் ஸமஸ்த ஜகதாதாராய னமஃ
ஓம் ஸர்த்வெஶ்வர்ய ப்ரதாய னமஃ
ஓம் ஆக்ராம்த சித சித்ப்ரபவே னமஃ
ஓம் ஶ்ரீ விக்னேஶ்வராய னமஃ (108)

No comments:

Post a Comment